opgave nieuw lid KBO Liempde
  • type hier je voornaam
  • type hier je achternaam
  • Info

    De contributie bedraagt momenteel € 25,00 per persoon per jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van elke kalenderjaar. Voor opzeggingen in het jaar wordt als uiterste datum 15 december gehanteerd. Bij opzeggingen ná 15 december wordt de dan geldende contributie voor het volgende jaar aan de leden doorberekend. Wijze van betalen contributie (s.v.p. aankruisen naar welke wijze Uw voorkeur uitgaat): automatische incasso (onze voorkeur). S.v.p. machtigingsformulier invullen en ondertekenen. per bank op rekening NL68RABO0128794267 t.n.v. KBO-Liempde per kas Penningmeester Naam incassant: KSV-KBO afd. Liempde Liempde Incassant-ID: NL 57 ZZZ 402203980000 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: KSV-KBO afd. Liempde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KSV-KBO afd. Liempde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  • P.S.

    Wordt men lid, na de eerste dag in een bepaald kwartaal, dan is men contributie verschuldigd m.i.v. de eerste dag van het daaropvolgend kwartaal. In dat geval ontvangt de betrokkenen van de penningmeester een nota met het verzoek de contributie voor die periode over te maken naar het rekeningnummer van KBO-LIEMPDE
  • Date Format: MM slash DD slash JJJJ