De uitvoering van de genomen beslissingen wordt gedaan door diverse commissies en worden steeds in de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Het bestuur vergadert in principe elke derde woensdag van de maand om 10.30 uur in de Kloosterhof. In de maand augustus is er geen bijeenkomst.

Periodiek Overleg
Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats met de wethouders en het bestuur van KBO-Boxtel en KSVKBO-Liempde.
De deelnemers kunnen desgewenst zelf agendapunten aangeven, mits die het algemeen belang dienen.

 

 

Voorzitter

Wim van Erp

Den Achterhof   21

telefoon 631807

 

 

 

 

Secretaris

Ine Hazenberg

De Knolschans 8

telefoon 632127

 

 

 

 

Penningmeester

Piet van Berkel

Oude Dijk 51

telefoon 631434

 

 

 

 

Bestuurslid

Joke van Haaren

Keefheuvel 7

telefoon 633411

 

 

 

 

Bestuurslid

Marnel Peeters

Peellandstraat 16

telefoon 631871

 

 

 

 

Bestuurslid

Kees Quinten

Smaldersestraat 14

telefoon 631730

 

 

 

Bestuurslid

Johan Onland

Goosen Bunder 10

telefoon 631417